Kruszywa

•Piasek zasypowy – /t. z transportem
•Piasek 0/2 – /t. z transportem
•Czarnoziem – do negocjacji
•Żwiry – do negocjacji
•Recykling betonowy – do negocjacji
•Recykling ceglany